Parking Koornmolen - Gooik

Stap 1 - aanvang
Over het project

In Gooik zal collega Filip de buitenaanleg van Paddenbroek voor zijn rekening nemen.

Doel

Voor de verdere uitbouw van de sportsite Koornmolen is er nood aan een bijkomende parking. Aan Haviland is gevraagd om hiervan het ontwerp te creëren en de opvolging der werken te begeleiden.

Bouweigenschappen

Het ontwerp moet ‘zo groen mogelijk’ en ‘waterdoorlatend’ zijn. Omdat de ondergrond weinig doorlatend is, werd gekozen voor het aanleggen van straatkolken die via een gracht in verbinding staat met het reeds bestaande bufferbekken. Dit zou voldoende moeten zijn voor de opvang van het hemelwater.

Financiering

De gemeente Gooik financiert dit project.

Status

De bestekteksten en meetstaten worden momenteel opgesteld om daarna richting aanbesteding en toewijzing te gaan. De uitvoering van de werken is voorzien eind 2019.