Preventiedienst en noodplanning

Preventiedienst

De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (GIDPBW) op het Werk wordt gerund door 6 deskundigen die naast hoger onderwijs ook een aanvullende opleiding tot preventieadviseur genoten.

De GIDPBW ondersteunt de aangesloten besturen:

  • bij het uitbouwen van een welzijnsbeleid dat voldoet aan de geldende wetgeving;
  • bij een goede en preventieve voorbereiding op mogelijke noodsituaties;
  • bij het voorkomen van arbeidsongevallen.

Er wordt gestreefd naar een gefundeerd welzijnsbeleid waarbij zowel de hiërarchische lijn als de werknemers zich goed en veilg voelen in de uitoefening van hun werk. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en wensen van het bestuur en dit alles binnen het wettelijk kader.

Overzicht deelnemende gemeenten preventie
Overzicht preventiedienst
Meer info over preventie?
Marc Smolders
Diensthoofd
Noodplanning

Deze dienst ondersteunt bij de opstart en/of de opvolging van de gemeentelijke noodplanning. Wij begeleiden de noodplanambtenaar bij het opstellen en actualiseren van gemeentelijke noodplannen (algemeen nood-en interventieplan, bijzonder nood-en interventieplan,..).

Daarnaast helpen we onze besturen met:

  • het adviseren bij het vertalen van bovenlokale regelgeving naar lokaal vlak;
  • het begeleiden van de werking van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk en de communicatie;
  • het inoefenen van procedures in het kader van het gemeentelijk noodplanningsbeleid;
  • het afstemmen van de dienstverlening op evoluties van het wettelijk kader en evaluaties van noodsituaties.
     
Overzicht deelnemende gemeenten noodplanning
Overzicht noodplanning
Meer info over noodplanning?
Line De Wolf
Noodinterventieplanningsadviseur - juriste
Opleiding basiskennis

In 2019 organiseert de GIDPBW Haviland een meerdaagse opleiding basiskennis over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Als doelgroep mikt de preventiedienst op medewerkers die de komende jaren op beleidsmatig en/of operationeel vlak zullen optreden als contactpersoon voor de gemeenschappelijke preventiedienst.

Inschrijven is niet meer mogelijk de opleiding is VOLZET

pdf bestandProgramma opleiding basiskennis.pdf (267 kB)