Preventiedienst en noodplanning

Preventiedienst

De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (GIDPBW) op het Werk wordt gerund door 6 deskundigen die naast hoger onderwijs ook een aanvullende opleiding tot preventieadviseur genoten.

De GIDPBW ondersteunt de aangesloten besturen:

  • bij het uitbouwen van een welzijnsbeleid dat voldoet aan de geldende wetgeving;
  • bij een goede en preventieve voorbereiding op mogelijke noodsituaties;
  • bij het voorkomen van arbeidsongevallen.

Er wordt gestreefd naar een gefundeerd welzijnsbeleid waarbij zowel de hiërarchische lijn als de werknemers zich goed en veilg voelen in de uitoefening van hun werk. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en wensen van het bestuur en dit alles binnen het wettelijk kader.

Team preventie
Team preventie - onvolledig
Veilig op vakantie

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om te genieten van een welverdiende en deugddoende vakantie, al dan niet in het buitenland! In samenwerking met onze partner AXA, bieden we jullie in onderstaand document alvast enkele nuttige tips & tricks aan om de autovakantie zorgeloos te kunnen starten en zodoende de nodige voorbereidingen te treffen.

Een remedie tegen files staat er jammer genoeg niet in vermeld...

pdf bestandVeilig op vakantie 2018 (AXA).pdf (2.52 MB)

Overzicht deelnemende gemeenten preventie
Overzicht preventiedienst
Meer info over preventie?
Marc Smolders
Diensthoofd
Noodplanning

Deze dienst ondersteunt bij de opstart en/of de opvolging van de gemeentelijke noodplanning. Wij begeleiden de noodplanambtenaar bij het opstellen en actualiseren van gemeentelijke noodplannen (algemeen nood-en interventieplan, bijzonder nood-en interventieplan,..).

Daarnaast helpen we onze besturen met:

  • het adviseren bij het vertalen van bovenlokale regelgeving naar lokaal vlak;
  • het begeleiden van de werking van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk en de communicatie;
  • het inoefenen van procedures in het kader van het gemeentelijk noodplanningsbeleid;
  • het afstemmen van de dienstverlening op evoluties van het wettelijk kader en evaluaties van noodsituaties.
     
Overzicht deelnemende gemeenten noodplanning
Overzicht noodplanning
Meer info over noodplanning?
Line De Wolf
Noodinterventieplanningsadviseur - juriste
Noodplanning
Team noodplanning