Preventiedienst en noodplanning

Preventiedienst

De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (GIDPBW) op het Werk wordt gerund door 6 deskundigen die een aanvullende opleiding tot preventieadviseur genoten.

De GIDPBW ondersteunt de aangesloten besturen:

 • bij het uitbouwen van een welzijnsbeleid dat voldoet aan de geldende wetgeving;
 • bij een goede en preventieve voorbereiding op mogelijke noodsituaties;
 • bij het voorkomen van arbeidsongevallen.

Er wordt gestreefd naar een gefundeerd welzijnsbeleid, waarbij zowel de hiërarchische lijn als de werknemers zich goed en veilg voelen in de uitoefening van hun werk. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en wensen van het bestuur, en dit alles binnen het wettelijk kader.

Overzicht deelnemende gemeenten preventie
Overzicht preventiedienst
Overzicht andere aangesloten organisaties
 • 3Wplus algemene diensten - contactpersoon Bert Callens
 • 3Wplus kinderopvang - contactpersoon Bert Callens
 • 3Wplus sociale werkplaats - contactpersoon Bert Callens
 • De Rand vzw - contactpersoon Bert Callens
 • Havicrem - contactpersoon Sander Herbosch
 • Haviland - contactpersoon Sander Herbosch
 • Incovo - contactpersoon Sander Herbosch
 • Interrand - contactpersoon Sander Herbosch
 • Interza - contactpersoon Sander Herbosch
 • Intradura - contactpersoon Sander Herbosch en Bert Callens
 • Opcura - contactpersoon Marc Smolders
 • Welzijnskoepel - contactpersoon Anke Lamiroy


 

Meer info over preventie?
Marc Smolders
Diensthoofd
Noodplanning

Deze dienst ondersteunt bij de opstart en/of de opvolging van de gemeentelijke noodplanning. Wij begeleiden de noodplanambtenaar bij het opstellen en actualiseren van gemeentelijke noodplannen (algemeen nood-en interventieplan, bijzonder nood-en interventieplan,..).

Daarnaast helpen we onze besturen met:

 • het adviseren bij het vertalen van bovenlokale regelgeving naar lokaal vlak;
 • het begeleiden van de werking van het psychosociaal hulpverleningsnetwerk en de communicatie;
 • het inoefenen van procedures in het kader van het gemeentelijk noodplanningsbeleid;
 • het afstemmen van de dienstverlening op evoluties van het wettelijk kader en evaluaties van noodsituaties.
   
Overzicht deelnemende gemeenten noodplanning
Overzicht noodplanning
Meer info over noodplanning?
Line De Wolf
Noodinterventieplanningsadviseur - juriste