Rattenbestrijding

De bruine en de zwarte rat komen massaal voor in onze streken. Deze dieren brengen verschillende problemen met zich mee op openbare en particuliere domeinen door te knagen aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen en voedingsproducten, maar ook door het ondergraven van dijken, grachten, funderingen of vloeren, taluds en oevers. Naast materiële schade verspreiden ratten ook ziekten.

De (bruine) ratten moeten wettelijk gezien bestreden worden door de eigenaar van het perceel. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bestrijding op openbaar domein, langs waterlopen van derde categorie, niet-geclassificeerde waterlopen en riolen. Bestrijding zorgt ervoor dat de populatie zo klein mogelijk blijft en de hinder tot een minimum wordt beperkt.

Ongediertebestrijding heeft slechts zin indien dit gepaard gaat en/of gevolgd wordt met het uitvoeren van preventieve maatregelen.

Geïnteresseerde gemeenten kunnen een uitgebreide projectfiche en meer info telefonisch of via mail opvragen.

Deelnemende gemeenten: Beersel, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Liedekerke, Machelen, Overijse, Pepingen, Roosdaal en Vilvoorde.

Meer info over rattenbestrijding?
Team milieu
02/467.11.57