Ruimtelijke ordening

Wij stellen deskundigen ter beschikking voor het ondersteunen van de gemeentelijke dienst omgeving - ruimtelijke ordening bij behandeling van allerhande stedenbouwkundige dossiers zoals: 

 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen; 
 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen voor het verkavelen van grond;
 • stedenbouwkundige attesten;
 • planologische attesten.

  Volgende dienstverlening bieden wij aan: 
 

 • wijzigingen opvolgen in het beleid ruimtelijke ordening en wetgeving; 
 • vragen beantwoorden over stedenbouwkundige aspecten, verkavelingsvergunningen en omgevingsvergunning; 
 • adviesverlening op vlak van ruimtelijke planning en behoeftestudies; 
 • de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens de vernieuwde procedure; 
 • de opmaak van een plan na een (voorwaardelijk) positief planologisch attest; 
 • de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen;
 • het uitwerken van ontwerpende onderzoeken en masterplannen.

Kwaliteitscel omgeving

Intercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland hebben samen de kwaliteitscel omgeving opgericht. Gesterkt door het label “Steun van de Vlaams Bouwmeester” zal de kwaliteitscel omgeving de lokale besturen ondersteunen in hun strategie om de ruimtelijke kwaliteit in de drie regio’s te verhogen. Deze ondersteuning rust op drie pijlers: adviseren, inspireren en opleiden.

In het najaar van 2018 gaat de kwaliteitscel omgeving van start met een inspiratiesessie met discussie omtrent de documentaire “Plannen voor Plaats”, een film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester.

Meer info over dit gezamenlijk initiatief lees je hier.

Overzicht deelnemende gemeenten ruimtelijke ordening
Overzicht opdrachten ruimtelijke ordening
Meer info over ruimtelijke ordening?
Anjuska Deckx
Verantwoordelijke team ruimtelijke ordening
Team ruimtelijke ordening
Haviland werkt met volgende gemeenten samen op vlak van ruimtelijke ordening