Ruimtelijke ordening

Wij stellen drie deskundigen ter beschikking voor het ondersteunen van de gemeentelijke dienst omgeving - ruimtelijke ordening bij behandeling van allerhande stedenbouwkundige dossiers zoals: 

 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen; 
 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen voor het verkavelen van grond;
 • stedenbouwkundige attesten;
 • planologische attesten.

We bieden volgende dienstverlening aan: 

 • wijzigingen opvolgen in het beleid ruimtelijke ordening en wetgeving; 
 • vragen beantwoorden over stedenbouwkundige aspecten, verkavelingsvergunningen en omgevingsvergunning; 
 • adviesverlening op vlak van ruimtelijke planning en behoeftestudies; 
 • opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens de vernieuwde procedure; 
 • opmaak van een plan na een (voorwaardelijk) positief planologisch attest; 
 • opmaak van ruimtelijke beleidsplannen;
 • uitwerken van ontwerpende onderzoeken en masterplannen.

ad hokIntercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland hebben samen de kwaliteitscel omgeving opgericht. Gesterkt door het label “Steun van de Vlaams Bouwmeester” zal de kwaliteitscel omgeving de lokale besturen ondersteunen in hun strategie om de ruimtelijke kwaliteit in de drie regio’s te verhogen. Deze ondersteuning rust op drie pijlers: adviseren, inspireren en opleiden.

Kaart_preview8.png
Meer info over ruimtelijke ordening?
Wouter Roesems
Coördinator Ruimtelijke Ordening
Team ruimtelijke ordening