Ruimtelijke ordening

Wij stellen deskundigen ter beschikking voor het ondersteunen van de gemeentelijke dienst omgeving - ruimtelijke ordening bij behandeling van allerhande stedenbouwkundige dossiers zoals: 

 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen; 
 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen voor het verkavelen van grond;
 • stedenbouwkundige attesten;
 • planologische attesten.

  Volgende dienstverlening bieden wij aan: 
 

 • wijzigingen opvolgen in het beleid ruimtelijke ordening en wetgeving; 
 • vragen beantwoorden over stedenbouwkundige aspecten, verkavelingsvergunningen en omgevingsvergunning; 
 • adviesverlening op vlak van ruimtelijke planning en behoeftestudies; 
 • de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens de vernieuwde procedure; 
 • de opmaak van een plan na een (voorwaardelijk) positief planologisch attest; 
 • de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen;
 • het uitwerken van ontwerpende onderzoeken en masterplannen.
Overzicht deelnemende gemeenten ruimtelijke ordening
Kaart RO
Meer info over ruimtelijke ordening?
Anjuska Deckx
Relatiebeheerder - verantwoordelijke immo
Team ruimtelijke ordening
Haviland werkt met volgende gemeenten samen op vlak van ruimtelijke ordening