Ruimtelijke ordening

Wij stellen deskundigen ter beschikking voor het ondersteunen van de gemeentelijke dienst omgeving - ruimtelijke ordening bij behandeling van allerhande stedenbouwkundige dossiers zoals: 

 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen; 
 • aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen voor het verkavelen van grond;
 • stedenbouwkundige attesten;
 • planologische attesten.

Volgende dienstverlening bieden wij aan: 

 • wijzigingen opvolgen in het beleid ruimtelijke ordening en wetgeving; 
 • vragen beantwoorden over stedenbouwkundige aspecten, verkavelingsvergunningen en omgevingsvergunning; 
 • adviesverlening op vlak van ruimtelijke planning en behoeftestudies; 
 • de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen volgens de vernieuwde procedure; 
 • de opmaak van een plan na een (voorwaardelijk) positief planologisch attest; 
 • de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen;
 • het uitwerken van ontwerpende onderzoeken en masterplannen.
Kwaliteitscel omgeving

ad hokIntercommunales IGEMO, Interleuven en Haviland hebben samen de kwaliteitscel omgeving opgericht. Gesterkt door het label “Steun van de Vlaams Bouwmeester” zal de kwaliteitscel omgeving de lokale besturen ondersteunen in hun strategie om de ruimtelijke kwaliteit in de drie regio’s te verhogen. Deze ondersteuning rust op drie pijlers: adviseren, inspireren en opleiden.

In het najaar van 2018 ging de kwaliteitscel omgeving van start met een inspiratiesessie met discussie omtrent de documentaire “Plannen voor Plaats”, een film van Nic Balthazar in opdracht van Team Vlaams Bouwmeester.

Lees meer over dit gezamenlijk initiatief

Overzicht deelnemende gemeenten ruimtelijke ordening
Overzicht opdrachten ruimtelijke ordening
Meer info over ruimtelijke ordening?
Anjuska Deckx
Verantwoordelijke team ruimtelijke ordening
Team ruimtelijke ordening