Social distancing: help COVID-19 voorkomen

 • 11 maart 2020

Naast de bestaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te stoppen, vragen de Belgische gezondheidsautoriteiten om het principe van 'social distancing' verder uit te breiden.

 

Deze maatregelen blijven van kracht:
Coronavirus - algemene maatregelen

Voorkom de verdere verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Social distancing

Via de principes van 'social distancing' kunnen ook lokale besturen, schooldirecties, werkgevers en event organisatoren de verspreiding van het coronavirus COVID-19 nog verder helpen beperken:

 1. Beperk het aantal mensen dat samenkomt
 2. Vermijd nauw contact tussen mensen die samenkomen (veel mensen opeengepakt in een zaal t.o.v. een vluchtig contact tijdens het passeren in de gang)
 3. Beperk de duur van het contact
 4. Hou rekening met eventuele beslotenheid van de ruimte waarin wordt samengekomen
 5. Heb aandacht voor de leeftijd van de mensen die samenkomen
 6. Bekijk de haalbaarheid van een mogelijke maatregel
 7. Beoordeel de noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit
Lees hier meer over de aanbevolen maatregelen specifiek voor scholen, bedrijven en evenementen. 

Alle info over coronavirus COVID-19:

www.info-coronavirus.be

 

Bij Intercommunale Haviland ondersteunen 8 deskundige preventieadviseurs van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) u bij het uitbouwen van een welzijnsbeleid, bij de voorbereiding op mogelijke noodsituaties en bij het voorkomen van arbeidsongevallen. 

We volgen de verdere ontwikkelingen op. Hebt u vragen, aarzel dan niet om uw preventieadviseur te contacteren!