Tankslag - Collectieve sanering van stookolietanks

Header Tankslag_rsz.png

Een tankslag is een collectieve sanering van oude stookolietanks. Stookolietanks, zowel bovengrondse als ondergrondse, vormen een risico voor het milieu. Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 l. stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te verwijderen. Kan de tank om technische redenen niet verwijderd worden, dan moet hij geledigd, gereinigd en opgevuld worden.

Praktische info
  • De doelgroep van dit project bestaat uit:
    • Inwoners voor stookolietanks bij particuliere woningen
    • Lokale besturen voor stookolietanks bij gemeentelijke gebouwen en OCMW’s (uitsluitend niet-VLAREBO-plichtige activiteiten)
  • Het project wordt georganiseerd per groep van minimum 3 gemeenten.

Meer gedetailleerde informatie over het projectverloop en de voordelen van deze collectieve aanpak vind je in de projectfiche.

Praktische info voor inwoners

Heb je interesse om jouw stookolietank aan te melden voor dit project? Stuur dan een mailtje naar communicatie@haviland.be. Dan bekijken we om dit samen met jouw gemeentebestuur te organiseren.