Toekomstforum

De burgemeesters van de 35 gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde hebben op 25 februari 2015 het startschot gegeven voor het ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’, en dit samen met de Vlaams minister, bevoegd voor de Rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland.

Doelstellingen


Het Toekomstforum wil volgende doelstellingen van bovengemeentelijk belang realiseren:

 • de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.
 • een platform - overleg en coördinatie - creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren, en dit uitgaand van het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters.
Samenstelling

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep die, naast adviserende leden, samengesteld is uit 9 burgemeesters:

 • CD&V: Luc Wynant, Marleen Mertens, Michel Doomst, Koen Van Elsen 
 • N-VA: Luc Deconinck (ondervoorzitter)
 • Open VLD: Ingrid Holemans (burgemeester van Zaventem) en Albert Beerens
 • sp.a: Hans Bonte (ondervoorzitter)
 • Vertegenwoordiger faciliteitengemeenten: Walter Vansteenkiste
 • Adviserende leden: Gunther Coppens, Johan Van Win, Dirk Janssens en Jean-Pol Olbrechts
 • Secretaris: Stephan Verwee (directeur Haviland).

De voorzitter van dit overlegorgaan is Luc Wynant, burgemeester van Liedekerke.

7 themawerkgroepen

Centraal in de uitbouw van het Toekomstforum staan de zeven themawerkgroepen:

 1. Verstedelijking en integrale veiligheid (voorzitter Hans Bonte)

 2. Mobiliteit (voorzitter Luc Deconinck)

 3. Zorg en welzijn (voorzitter Walter Vansteenkiste)

 4. Ruimtelijke ordening en wonen (voorzitter Dirk Pieters)

 5. Onderwijs en ontnederlandsing (voorzitter Jo De Ro)

 6. Werk en Economie (voorzitter Luc Wynant)

 7. Slimme regio (voorzitter Luc Wynant)

Acties

Elk van deze themawerkgroepen moet uitmonden in bovengemeentelijke acties op korte, middellange en lange termijn die, in de meest ruime zin, tot doel hebben de kwaliteit voor de inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen.

Rol van Haviland

Haviland levert de hoofdzetel af van het toekomstforum en vult de secretarisfunctie in. Deze laatste wordt mee ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant en het ERSV.

Toekomstforum
Streekcharter

Het streekcongres 'Onze regio, onze toekomst!' werd op 24 april 2014 in Roosdaal gehouden. Het volledige streekcharter kan je hieronder downloaden. Het charter, met de belangrijkste vragen aan de hogere overheden, dat de burgemeesters van Halle-Vilvoorde ondertekend hebben, is ook raadpleegbaar.

pdf bestandCharter-24-april-2014 (2).pdf (7.5 MB)

pdf bestandOndertekening-streekcharter-2014 (2).pdf (3.83 MB)

pdf bestand2014.06.05-De-toekomst-van-onze-regio-1 (1).pdf (2.3 MB)

pdf bestand2014.05.08---verklaring-burgemeesteroverleg-toekomstforum-Halle-Vilvoorde (4).pdf (265 kB)