Uitvaartpaviljoen Hekelgem

Het gemeentebestuur van Affligem besliste eind 2010 om op de begraafplaats in Hekelgem een uitvaartpaviljoen te bouwen. In uitvoeringsfase waren er meerdere problemen tussen aannemer, architect en de gemeente omdat het paviljoen niet volgens de ‘regels van de kunst’ werd gebouwd. Het kwam tot een lange gerechtelijke procedure tussen de gemeente en de aannemer. Na uitspraak werd het paviljoen vrijgegeven en kon er gestart worden met de herstellingswerken.

Ligging:

Het uitvaartpaviljoen ligt op de begraafplaats in de Kerkstraat van Hekelgem. 

Fase:

Stap 4 - voltooid

Planning:

De werken zijn uitgevoerd en werden reeds voorlopig opgeleverd.

Omschrijving:

De oude dakstructuur werd vervangen door een lichtere in de vorm van een zeil. Dit zeil zorgt voor de zachtste scheiding tussen hemel en aarde. Het paviljoen zelf wordt zo een met licht overgoten, troostende plek. 

Uitvaartpaviljoen Hekelgem
Affligem uitvaartpaviljoen
Affligem uitvaartpaviljoen
Affligem uitvaartpaviljoen
Affligem uitvaartpaviljoen
Affligem uitvaartpaviljoen
Contact
Jeroen Wouters
Teamleider
Locatie