Update COVID-19: Belangrijkste info van 30 maart

  • 30 maart 2020

Het preventieteam van Haviland volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Zij verzamelen alle informatie, maatregelen en praktische tips bij gespecialiseerde diensten en bevoegde overheden.

 

1. Opvang tijdens de paasvakantie

2. Bescherming van de meest kwetsbare inwoners door lokale besturen

3. Nieuwe richtlijnen voor inkomend en uitgaand personenverkeer in België

4. Nieuwe FAQ van Economische en Sociale Raad

5. Mondmaskers helpen niet tegen besmetting

6. Nood aan beschermingsmiddelen? Doe hier de aanvraag!

 

Heb je hier zelf nog vragen of opmerkingen over? 
Onze preventiedienst staat voor u klaar. Aarzel zeker niet om contact op te nemen.

1. Kinderopvang tijdens paasvakantie

In een brief van 26 maart verduidelijkt het kabinet van Vlaams minister Bart Somers, bevoegd voor Binnenlands bestuur, hoe het beloofde opvangaanbod zal voorzien worden tijdens de paasvakantie. Eerder besliste de Vlaamse Regering al om alle recreatief jeugdaanbod te schrappen. Het uitgangspunt blijft dat ouders hun kinderen zoveel mogelijk thuis houden, maar de lokale besturen krijgen nu de regierol voor de opvang van enkele specifieke doelgroepen.

2. Bescherming van meest kwetsbare inwoners door lokale besturen

In een omzendbrief vraagt het kabinet van Vlaams minister Wouter Beke, bevoegd voor o.a. Welzijn en Volksgezondheid, aan lokale besturen om waakzaam te blijven voor de sociale, praktische en maatschappelijke uitdagingen waarmee hun inwoners geconfronteerd worden in deze coronacrisis. De omzendbrief geeft aan hoe lokale besturen zoveel mogelijk inwoners, zeker de kwetsbaarste, kunnen bereiken. 

3. Nieuwe richtlijnen voor inkomend en uitgaand personenverkeer in België

Het Nationaal Crisiscentrum vaardigde nieuwe richtlijnen uit voor inkomend en uitgaand personenverkeer in België. Hier vindt u de richtlijnen voor Belgische onderdanen en voor wie een Belgische hoofdverblijfplaats heeft, voor buitenlanders zonder Belgische hoofdverblijfplaats (in transit, tussenstop, tijdelijk verblijf, grensarbeiders, medische of professionele redenen). U vindt er ook een lijst van toegelaten essentiële verplaatsingen voor uitgaand personenverkeer.

4. Nieuwe FAQ van Economische en Sociale Raad

In een nieuwe FAQ levert de Economische en Sociale Raad antwoorden op enkele vragen:

  1. Heeft een werkgever het recht om, bij tijdelijke werkloosheid, het wijzigen van reeds toegekend verlof te weigeren?
  2. Is terbeschikkingstelling toegelaten om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren?
  3. Mag het personeel in een niet-essentiële winkel achter gesloten deuren aan de slag blijven, met respect voor de overige coronamaatregelen?
  4. Komt er een uitzondering op het maximaal aantal uren voor vrijwilligerswerk?
  5. Wat met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen?
  6. Wat met lopende abonnementen (bij bv. fitnesscentra) waar je momenteel niet heen kan?
  7. Wat met solden en kortingen in de winkels?
5. Mondmaskers helpen niet tegen besmetting

Het heeft weinig zin om op straat of op het werk preventief met een mondmasker rond te lopen indien u gezond bent.

Mondmaskers worden momenteel gebruikt in de strijd tegen het coronavirus en bieden bescherming aan twee groepen personen:

  • Patiënten besmet met het coronavirus

  • Bescherming van de zorgverleners en anderen die patiënten verzorgen

Het is belangrijk dat maskers voorbehouden blijven voor deze twee groepen.

Als u gezond bent, blijft een goede basishygiëne het belangrijkste om uzelf en anderen te beschermen. Volg zeker de aanbevelingen zoals zoveel mogelijk thuis blijven op momenten dat u niet moet werken en hou altijd anderhalve meter afstand van anderen. Dit is de beste remedie om zelf gezond te blijven en de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zie ook:

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

6. Nood aan beschermingsmiddelen? Vraag het aan!

Om de nood aan beschermingsmiddelen en medische apparatuur in kaart te brengen, werd een applicatie opgericht. Vul het formulier in en geef uw vraag door. De federale overheid matcht dit dan in de mate van het mogelijke aan de beschikbare middelen. Opgelet: dit formulier is enkel bedoeld voor zorgprofessionals en - bedrijven.