Update COVID-19: Hoe jongeren informeren en begeleiden?

  • 2 april 2020

Recent werd vastgesteld dat jongeren tussen 15 en 25 jaar om diverse redenen niet altijd goed beseffen welke risico's het coronavirus COVID-19 inhoudt en welke verantwoordelijkheid ook bij hen ligt om de verspreiding tegen te gaan. Daarom werkte het Nationaal Crisiscentrum voor lokale besturen een strategie uit om te informeren en te sensibiliseren.

Er is een teveel aan (soms complexe) informatie die via de bestaande kanalen niet altijd tot bij jongeren raakt. Vele jongeren geven al het goede voorbeeld en daarom mag er uiteraard niet veralgemeend worden.

Het Nationaal Crisiscentrum raadt aan om op het terrein het debat aan te gaan. Er wordt ook gewerkt aan een nationale communicatiecampagne om jongeren te informeren en sensibiliseren, maar de impact van lokale communicatie is veel groter. Daarom kunnen lokale besturen een belangrijke rol spelen door o.a. te communiceren via de bestaande structuren, zoals jeugd- of sportverenigingen, jeugdhuizen. Maatschappelijke leidersfiguren (sportcoach, straathoekwerkers, jeugdleiders,...) kunnen de impact vergroten.

In dit handige overzicht lijst het Nationaal Crisiscentrum de sleutelboodschappen, de aanpak en mogelijke acties voor lokale besturen op.  

Heb je hier, als medewerker van een lokaal bestuur, vragen over? 
Onze preventiedienst staat voor u klaar. Aarzel zeker niet om contact op te nemen.