Update COVID-19 van 10 april

  • 10 april 2020

1) Aangepaste adviezen zorgsector

Het preventieteam van Haviland volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Ze verzamelt continu alle informatie, maatregelen en praktische tips bij gespecialiseerde diensten en bevoegde overheden.

Deze aangepaste adviezen en preventieve maatregelen delen we graag met onze vennoten om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dammen:

2) Erkenning COVID-19 als beroepsziekte

COVID-19 werd onlangs erkend als beroepsziekte voor enkele sectoren. Op de website van Fedris vind je de voorwaarden en procedure om in aanmerking te komen voor een schadeloosstelling komen wegens beroepsziekte.

3) Checklist preventie 

COVID-19 moet net als alle andere risico’s geëvalueerd worden samen met de bevoegde interne of externe preventiedienst. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft hiervoor een checklist opgesteld die nuttig kan zijn voor de evaluatie.

Vragen?

Heb je hier zelf nog vragen of opmerkingen over? 
Onze preventiedienst staat voor u klaar. Aarzel zeker niet om contact op te nemen.