Verkeersveilige maatregelen

Diensticoon_Verkeersveilige maatregelen

Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema die bij elk bestuur hoog op de agenda staat. Het is dan ook een van de bestuurstaken waar inwoners dagelijks mee in contact komen.

Haviland vindt het belangrijk om haar rol op te nemen als streekintercommunale door het aanbieden van haar expertise op vlak van verkeersveilige maatregelen.

De drie dimensies van verkeersveiligheid
  • Kruispunten
  • Schoolomgevingen
  • Fiets- en voetgangersverbindingen

Hoe we concreet de besturen kunnen ondersteunen op vlak van deze drie dimensies lees je in de projectfiche.