Wegenis- en rioleringswerken - Halle

Stap 2 - ontwerp
Over het project

In Halle begeleidt collega Filip de aanleg van de wegenis en riolering in de Jean Jacminstraat.

Doel

De noodzaak aan een ontdubbeling van de riolering drong zich op in de Jean Jacminstraat te Halle. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de hele straat onder handen te nemen.
 

Bouweigenschappen

Er worden veiligheidsmaatregelen genomen ter hoogte van de school en er worden verkeersdrempels geplaatst. Ook wordt er de nodige aandacht aan de groenbeleving besteed.
De plannen werden in samenspraak met de diensten van ondermeer Farys en Aquafin opgemaakt.

Financiering

De gemeente Halle financiert dit project.

Status

Het ontwerp is klaar. Het project kan aanbesteed worden.

Ligging